Waterlogic WL Infiniti – świeża woda w ciągu pieszym

Dystrybutor Waterlogic WL Infiniti dostępny w korytarzu hotelu.

Klientowi zależało na zamontowaniu źródła wody pitnej jak najbliżej części konferencyjnej obiektu. Niestety, najbliższe przyłącze wody było zlokalizowane ponad 20m od urządzenia. Musieliśmy przeciągnąć przewód wodny sufitem oraz przewiercić się przez kilka ścian. Pomimo obaw o ciśnienie w obwodzie okazało się, że jest ono wystarczające i nie wymaga montażu dodatkowego osprzętu.

Jest to nasz 4. dystrybutor wody u tego klienta.